جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۳

MC-CL483

بستن

ویژگیها

جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۳
۱۸۰۰ وات
قدرت کنترل
کاربرد آسان

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۳

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English