بدون کیسه نوع MC-CL561

MC-CL561

عمر طولانی نیروی مکش جارو برقی

• فیلتر
• حداکثر نیروی ورودی 1600 وات
• HEPA کیسه آشغال 2.0 لیتری
• طول سیم 5.0 متر
• لوله قابل اتصال پلاستیکی 2 عدد

close
^

مشخصات

ویژگیها

بدون کیسه نوع MC-CL561
کیسه آشغال 2.0 لیتری
حداکثر نیروی ورودی 1600 وات
فیلتر HEPA

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

بدون کیسه نوع MC-CL561