بدون کیسه نوع MC-CL563

MC-CL563

عمر طولانی نیروی مکش جارو برقی

• فیلتر
•  نازلی که همه آشغالها را می گیرد
• حداکثر نیروی ورودی 1800 وات
• HEPA کیسه آشغال 2.0 لیتری
• طول سیم 5.0 متر
• لوله قابل اتصال فلزی 2 عدد

close
^

مشخصات

ویژگیها

بدون کیسه نوع MC-CL563
کیسه آشغال 2.0 لیتری
حداکثر نیروی ورودی 1800 وات
نازلی که همه آشغالها را می گیرد

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

بدون کیسه نوع MC-CL563