بدون کیسه نوع MC-CL565

MC-CL565

عمر طولانی نیروی مکش جارو برقی

• فیلتر
• نازلی که همه آشغالها را می گیرد
• حداکثر نیروی ورودی 2000 وات
• طول سیم 5.0 متر HEPA کیسه آشغال 2.0 لیتری
• لوله تلسکوپی فلزی
• غلتک نرم
• دوتایی

close
^

مشخصات

ویژگیها

بدون کیسه نوع MC-CL565
کیسه آشغال 2.0 لیتری
حداکثر نیروی ورودی 2000 وات
نازلی که همه آشغالها را می گیرد

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

بدون کیسه نوع MC-CL565