MC-BJ870

MC-BJ870

سری مفصلی
قدرتمند "iT" 
مخصوص تمیز کردن درزها

• نوع سایکلون بی‌سیم

• وزن سبک 2.2 کیلوگرمی

• قدرتمند، زمان کار تقریباً 10 دقیقه (حالت قدرتمند)
(حالت خودکار: تقریباً 30-15 دقیقه)

• زمان مورد نیاز برای شارژ تقریباً 3 ساعت

close
^

مشخصات

ویژگیها

MC-BJ870
پاکسازی بی‌نقص
سری مفصلی قدرتمند "iT" مخصوص تمیز کردن درزها
کثیفی کنج‌ دیوارهایی که دسترسی به آنها سخت است را پاک می‌کند
نازل قدرتمند همه آشغالها را می گیرد
کارایی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
سنسور غبار