دی وی دی سینمای خانگی SC-XH385

SC-XH385

صدای باس دینامیک

این DVD سینمای خانگی هیجان زیادی برای دیدن فیلم و شنیدن موسیقی با صدای باس دینامیک از یک ووفر بزرگ 20 سانتی متری ایجاد می کند. قابلیت سازگاری با ®Bluetooth گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در تلفن هوشمند یا تبلت با باس دینامیک را راحت می کند.

SC-XH385

بستن

مشخصات

ویژگیها

دی وی دی سینمای خانگی SC-XH385
صدای باس دینامیک
ساب ووفر انعکاس باس قوی با ووفر بزرگ 20 سانتی متری
استفاده راحت از محتوای ذخیره شده
پخش HDD خارجی (NTFS / FAT32)
چیدمان قابل انتخاب بلندگوی 5.1 کانال
چیدمان جلوی 5.1 کانال

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دی وی دی سینمای خانگی SC-XH385

نحوه کارکرد و راهنماییها
Owner's Manual
English
نحوه کارکرد و راهنماییها
Owner's Manual
Arabic