مینی سیستم SC-VKX65

SC-VKX65

صدای قوی و واضح همراه با تصویر با کیفیت بالا

سیستم بلندگو با ووفر 20 سانتی متری داخلی، هم برای موسیقی و هم برای فیلم ها صدایی پویا ارائه می دهد. تصاویر DVD به HD تبدیل می شوند. و پشتیبانی از Bluetooth و برنامه MAX Juke نیز بر قدرت موسیقی تلفن هوشمند می افزاید.

close
^

مشخصات

ویژگیها

مینی سیستم SC-VKX65
صدای قوی و واضح
بلندگوهای 2 بانده و ووفر 20 سانتی متری
تصویر با کیفیت بالا
HDMI، کابل HDMI ارائه شده است، تبدیل بالا به HD
MAX Jukebox
برنامه MAX Juke

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مینی سیستم SC-VKX65

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English
Operating Instructions
Arabic