ساعت مجهز به رادیوRC-Q۷۲۰

RC-Q720

بستن

ویژگیها

ساعت مجهز به رادیوRC-Q۷۲۰
طراحی کم حجم همراه با بلند گوی استریوی داخلی
نمایشگرساعت بزرگ ال ای دی
زنگ بیداری

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ساعت مجهز به رادیوRC-Q۷۲۰