رادیو دستی RF-P۵۰

رادیو دستی RF-P۵۰

بستن

ویژگیها

رادیو دستی RF-P۵۰
رادیو جیبی FM/AM
درجه تنظیم برای تیوننیگ راحت
اندیکاتور میزان سازی ال ای دی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

رادیو دستی RF-P۵۰