رارادرادیو جیبی RF-P50D

RF-P50D

رادیو جیبی FM/AM با تیونر دیجیتال

رادیو RF-P50D به اندازه کافی کوچک است و در جیب جا شده و به آسانی قابل حمل می‌باشد. صفحه اعداد و نشانگر درخشان آن امکان دید حتی در تاریکی را فراهم می‌کند و با استفاده از تیونر دیجیتال جدید امکان تنظیم فرکانس رادیویی به صورت آسان و بدون قطعی فراهم شده است.

رارادرادیو جیبی RF-P50D

بستن

مشخصات

ویژگیها

رارادرادیو جیبی RF-P50D
رنگها:
Color:نقره‌ای:RF-P50D-S
Color:قرمز:RF-P50D-R
تنظیم آسان و پایدار
تیونر دیجیتال جدید مجهز به AFC
اندازه جمع و جور
برای حمل آسان
طراحی چشم‌نواز
صفحه اعداد بزرگ

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

رارادرادیو جیبی RF-P50D