رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰

RX-DU10

بستن

ویژگیها

رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰
صدای کیفیت بالا
پخش USB
درگاه موزیک
برای یخش صدای دیجیتال

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English