رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰

RX-DU10

بستن

ویژگیها

رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰
صدای کیفیت بالا
پخش USB
درگاه موزیک
برای یخش صدای دیجیتال

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

رادیو CD قابل حمل RX-DU۱۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English