RP-HBD250

RP-HBD250

به طور خاص برای Massive Bass تنظیم شده است

آهنرباهای بزرگ قدرتمند برای داشتن صدای قدرتمند

بستن

ویژگیها

RP-HBD250
درایورهای 32 میلیمتری
واکنش فرکانس 9 هرتز - 25 کیلوهرتز
کابل های تخت بدون پیچ