سیستم شبکه خانگی مدل KX-HN6001

close
^

مشخصات

ویژگیها

سیستم شبکه خانگی مدل KX-HN6001
تنظیم راحت و ساده
محدوه بزرگ از طریق DECT
بدون هزینه ماهانه برای امنیت

هیجات زده بشو

سیستم شبکه خانگی (خانه هوشمند)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

سیستم شبکه خانگی مدل KX-HN6001