دوشاخه هوشمند اختیاری KX-HNA101UEW

KX-HNA101UEW

دوشاخه هوشمند اختیاری

لوازم جانبی برای سیستم شبکه خانگی پاناسونیک

close
^

مشخصات

ویژگیها

دوشاخه هوشمند اختیاری KX-HNA101UEW
محدوه بزرگ از طریق DECT
جفت سازی با یکبار فشار
حداکثر وات

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دوشاخه هوشمند اختیاری KX-HNA101UEW