دوربین داخل ساختمان اختیاری KX-HNC200UEW

KX-HNC200UEW

دوربین داخل ساختمان اختیاری

لوازم جانبی برای سیستم شبکه خانگی پاناسونیک

close
^

مشخصات

ویژگیها

دوربین داخل ساختمان اختیاری KX-HNC200UEW
محدوه بزرگ از طریق DECT
جفت سازی با یکبار فشار
ارتباط 2 طرفه

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دوربین داخل ساختمان اختیاری KX-HNC200UEW