مارک شماره یک جهان

مارک شماره یک جهان

پاناسونیک، بعنوان مارک تأمین کننده شماره یک جهان برای ارتباطات تلفنی بدون سیم مصرف کننده، متعهد به تولید اشکال جدید ارتباطات در حال حاضر و در آینده برای مشتریان خود می باشد.

منتشر شده از طرف تحقیقات QY
سهم بازار پاناسونیک
منتشر شده از طرف MZA

                 پاناسونیک سالهاست مارک شماره یک جهان را برای تلفن های بی سیم به خود اختصاص داده است.

مارک شماره یک جهان
مارک شماره یک جهان