مارک شماره یک جهان

مارک شماره یک جهان

پاناسونیک، بعنوان مارک تأمین کننده شماره یک جهان برای ارتباطات تلفنی بدون سیم مصرف کننده، متعهد به تولید اشکال جدید ارتباطات در حال حاضر و در آینده برای مشتریان خود می باشد.

پاناسونیک سالهاست مارک شماره یک جهان را برای تلفن های بی سیم به خود اختصاص داده است.

مارک شماره یک جهان
مارک شماره یک جهان