تلفن KX-TS۵۲۰

تلفن KX-TS۵۲۰

KX-TS520

از کیفیت بالای تلفنهای پاناسونیک لذت ببرید

KX-TS520

بستن

ویژگیها

تلفن KX-TS۵۲۰
امکان یکبار تماس تا ۳ شماره
شماره گیری مجدد
ثبت آخرین شماره
کنترل صدای الکترونیک
۴مرحله

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلفن KX-TS۵۲۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English