طراحی برتر سری KX-PRX150

KX-PRX150

مدل 2 در 1 خانگی و سیار

با صفحه نمایش لمسی و منشی تلفنی

KX-PRX150

بستن

مشخصات

ویژگیها

طراحی برتر سری KX-PRX150
تلفن 2 در 1 خانگی و سیار
پشتیبانی از Google Play‎
صفحه رنگی و لمسی 3.5 اینچی

هیجات زده بشو

ارتباط 2 در 1 خانگی و سیار

لوازم جانبی

accessory-image

KX-PRXA15UE

گوشی بدون سیم اضافی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

طراحی برتر سری KX-PRX150

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English