تلفن KX-TG2711

KX-TG2711

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TG2711
رنگها:
Color::
Color::
ال سی دی تکرنگ ۱.۴اینچی
ساعت زنگدار
حالت یکبار تماس ECO

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلفن KX-TG2711

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English