تلفن KX-TG2712

KX-TG2712

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TG2712
ال سی دی تکرنگ ۱.۴اینچی
کپی دفترچه تلفن
ساعت زنگدار

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلفن KX-TG2712

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English