تلفن KX-TG2721

KX-TG2721

تلفن بی سیم دیجیتال با یک گوشی همراه با منشی

 

KX-TG2721

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TG2721
همراه با LCD ۱.۴ اینچ مونوکروم
ساعت زنگدار
سیستم پاسخگویی دیجیتال

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلفن KX-TG2721

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English