تلفن KX-TG2722

KX-TG2722

تلفن بی سیم دیجیتال با دوگوشی همراه با منشی

 

KX-TG2722

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلفن KX-TG2722
همراه با LCD ۱.۴ اینچ مونوکروم
کپی دفترچه تلفن
سیستم پاسخگویی دیجیتال

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلفن KX-TG2722

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English