تلفن مدل KX-TG6841

KX-TG6841

سیستم منشی تلفنی بی سیم دیجیتال با 1 گوشی

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TG6841
کاهش نویز
سیستم منشی تلفنی با هدایت پیام
عملکرد توان پشتیبان

هیجات زده بشو

فیلم عملکرد کاهش نویز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلفن مدل KX-TG6841

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English