تلفن مدل KX-TG6841

KX-TG6841

سیستم منشی تلفنی بی سیم دیجیتال با 1 گوشی

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TG6841
کاهش نویز
سیستم منشی تلفنی با هدایت پیام
عملکرد توان پشتیبان

هیجات زده بشو

فیلم عملکرد کاهش نویز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن مدل KX-TG6841

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English