تلفن مدل KX-TG7841

KX-TG7841

تلفن بی سیم دیجیتال با سیستم Link-to-Cell و 1 گوشی

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TG7841
Link-to-Cell
کاهش نویز
سیستم منشی تلفنی با هدایت پیام

هیجات زده بشو

فیلم عملکرد کاهش نویز

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلفن مدل KX-TG7841

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English