گوشی اختیاری KX-TGFA30

KX-TGFA30

گوشی بدون سیم اضافی

این لوازم جانبی با مدل های KX-TGF37 و KX-TGF38 کار می کند

گوشی اختیاری KX-TGFA30

بستن

ویژگیها

گوشی اختیاری KX-TGFA30
1.8 اینچ (4.6 سانتیمتر) تک رنگ تمام نقطه

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

گوشی اختیاری KX-TGFA30