تماس با ما

تماس با ما

Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE برای محصولات فروخته شده در بازار خاورمیانه و آفریقا از طریق مراکز خدمات مجاز در منطقه شما، به مشتریان پشتیبانی و خدمات ارائه می دهد. با این حال حتی اگر خارج از منطقه عملیاتی ما باشید، تلاشمان را خواهیم کرد تا با هدایت شما به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز یا ارائه آدرس مراجعه یا وب سایت مرتبط جهت راهنمایی شما در مورد درخواستتان، به سرعت به شما کمک کنیم.

Service-Logo-ME

شماره تماس با مرکز
+971-800-7262

ساعات تماس با مرکز:
8:00AM - 5:00PM
یکشنبه تا پنج شنبه

فکس خدمات مشتری
+971-4-886-4001

E-mail
customercare@ae.panasonic.com