لومیکس DMC-SZ5

لومیکس DMC-SZ5

DMC-SZ5

دوربین زوم شیک همراه با Wi-Fi داخلی

DMC-SZ5

بستن

ویژگیها

لومیکس DMC-SZ5
Wi-Fiداخلی
۱۴.۱مگاپیکسل
۱۰برابرزوم اپتیکال

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

لومیکس DMC-SZ5

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English