مخلوط کن MX-۱۰۱

MX-101

بستن

ویژگیها

مخلوط کن MX-۱۰۱
۱۰۰۰میلی لیتر
مجهز به یک سرعت چرخش
همراه با 2 آسیاب (خردکن)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مخلوط کن MX-۱۰۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English