توستر NT-DP۱

توستر NT-DP۱

بستن

ویژگیها

توستر NT-DP۱
توان ۸۵۰ وات
تنظیم ۵ درجه برشته کردن
محفظه گرم نگه دار داخلی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

توستر NT-DP۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English