توسترNT-ZP۱

NT-ZP1

بستن

ویژگیها

توسترNT-ZP۱
۸۵۰ وات
امکان ۷ درجه برشته شدن
نمابشگرهای ال ای دی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

توسترNT-ZP۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English