مانیتور فشار خون مدل EW-BU35

EW-BU35

کنترل تغییرات فشار خون با بررسی های گرافیکی روزانه

مانیتور فشار خون بازویی با صفحه نمایش مجهز به نمودار گرایش

مانیتور فشار خون مدل EW-BU35

بستن

مشخصات

لوازم جانبی

accessory-image

EW3901H

کاف فشار

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مانیتور فشار خون مدل EW-BU35