هواکش کرکره ای F-۱۲۸T

F-128T

بستن

ویژگیها

هواکش کرکره ای F-۱۲۸T
۳سرعته همراه با دکمه فشاری خاموشی
کرکره جلویی چرخان
رنگ:خاکستری متالیک،سبزمتالیک،طلائی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  هواکش کرکره ای F-۱۲۸T

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English