هواکش کرکره ای F-۳۸RZ

F-38RZ

بستن

ویژگیها

هواکش کرکره ای F-۳۸RZ
۳سرعته همراه با کلید قطع و وصل
کرکره جلویی چرخان
رنگ:خاکستری متالیک،سبزمتالیک،طلائی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

هواکش کرکره ای F-۳۸RZ

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English