دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸

دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸

DVD-S68

 

دستگاه پخش دی وی دی / سی دی

DVD-S68

بستن

ویژگیها

دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸
عکس با کیفیت بالا
تبدیل i/p هوشمند و تبدیل به بالای ۱۰۸۰p
در دسترس
نمایش متوالی عکس به صورت JPEG/ پخش MP۳
استفاده آسان
عملکرد چندگانه با یک کنترل از راه دور

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه پخش دی وی دی / سی دیDVD-S۶۸

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English