مایکروCD سیستم SC-PM۰۴

SC-PM04

بستن

ویژگیها

مایکروCD سیستم SC-PM۰۴
طراحی کم حجم
باس قوی و صدای شفاف
توان خروجی ۱۰ وات
مصرف پایین انرژی
کلید خودکار خاموشی و در حال انتظار ۰.۳W

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکروCD سیستم SC-PM۰۴

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English