مینی DVD مدل SC-VKX۲۰

SC-VKX20

بستن

ویژگیها

مینی DVD مدل SC-VKX۲۰
صدای شفاف و پرقدرت
۲۸۰۰w (PMPO) / ۲۵۰w (RMS)
پخش و ضبط USB
انتخاب سریع موزیک
ارتقائ پخش MP۳

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مینی DVD مدل SC-VKX۲۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English