مینی DVD مدل SC-VKX۶۰

SC-VKX60

بستن

ویژگیها

مینی DVD مدل SC-VKX۶۰
صدای شفاف و پر قدرت
۶۶۰۰w (PMPO) / ۶۰۰w (RMS)
دو ووفر عالی ۲۰ سانتیمتری و Bi-Amp
انتخاب سریع موزیک
ارتقای عملکرد MP۳

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مینی DVD مدل SC-VKX۶۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English