مینی DVD مدل SC-VKX۸۰

SC-VKX80

بستن

ویژگیها

مینی DVD مدل SC-VKX۸۰
صدای شفاف و پر قدرت
۹۴۰۰w (PMPO) / ۸۵۰w (RMS)
سه ووفر عالی ۲۵ سانتیمتری و Bi-Amp
انتخاب سریع موزیک
ارتقای عملکرد MP3

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مینی DVD مدل SC-VKX۸۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English