اتوی الکتریکی U شکل مدل NI-E۵۰۰

NI-E500

بستن

ویژگیها

اتوی الکتریکی U شکل مدل NI-E۵۰۰
۱۸۰۰-۲۱۵۰وات
پوشش سطح زیزین تیتانیوم
شیار چرخان بخار

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی الکتریکی U شکل مدل NI-E۵۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English