ماشین لباسشوییNA-۱۲۷VB۳

NA-127VB3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۲۷VB۳
ظرفیت شستشو ۷ کیلوگرم / ۱۲۰۰ دور در دقیقه
پهنای درب ۳۳ سانتیمتر
راندمان انرژی +++A

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشوییNA-۱۲۷VB۳

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English