ماشین لباسشوییNA-۱۴۰VG۳

NA-140VG3

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشوییNA-۱۴۰VG۳
ظرفیت شستشو ۱۰کیلوگرم / ۱۴۰۰ دور در دقیقه
پهنای درب ۳۳ سانتیمتر
کاهش مصرف برق وآب بوسیله ECONAVI

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشوییNA-۱۴۰VG۳

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English