ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰

ES-GA20

ریش تراش قابل شارژ / AC

 

ES-GA20

بستن

ویژگیها

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰
۱۳,۰۰۰دور در دقیقه
تیغه های نانو با زاویه ۳۰ درجه داخلی
سیستم کوتاه کردن با ۳ تیغه
ساخت ژاپن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English