ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰

ES-GA20

ریش تراش قابل شارژ / AC

 

ES-GA20

بستن

ویژگیها

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰
۱۳,۰۰۰دور در دقیقه
تیغه های نانو با زاویه ۳۰ درجه داخلی
سیستم کوتاه کردن با ۳ تیغه
ساخت ژاپن

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-GA۲۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English