ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰

ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰

ES-LT50

ریش تراش قابل شارژ AC

 

ES-LT50

بستن

ویژگیها

ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰
۱۳.۰۰۰دور در دقیقه
تیغه نانو با زاویه ۳۰ درجه داخلی
ساخت ژاپن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English