ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰

ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰

ES-LT50

ریش تراش قابل شارژ AC

 

ES-LT50

بستن

ویژگیها

ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰
۱۳.۰۰۰دور در دقیقه
تیغه نانو با زاویه ۳۰ درجه داخلی
ساخت ژاپن

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ریش تراش قابل شارژ /AC مدل ES- LT۵۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English