رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵

رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵

RX-CS45

رادیو کاست استریو ۳ تکه

 

 

RX-CS45

بستن

ویژگیها

رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵
کم حجم با بالاترین قدرت خروجی
۲۰۰وات (PMPO)
بلند گوی دوطرفه
ووفر و تویتر سرامیکی ۱۰ سانتیمتری
اکولایزر۴ گانه از قبل تعیین شده
واضح /نرم /پرطنین / صاف

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

رادیو کاست استریو ۳ تکه RX-CS۴۵