سیستم استریوی دستی مجزاRX-CT۶۰۰

سیستم استریوی دستی مجزاRX-CT۶۰۰

RX-CT600

سیستم استریوی دستی مجزا

 

RX-CT600

بستن

ویژگیها

سیستم استریوی دستی مجزاRX-CT۶۰۰
با بالاترین قدرت خروجی
۲۰۰وات (PMPO)
بلند گوی دوطرفه
ووفر بزرگ ۱۲ سانتیمتری و تویتر سرامیکی ۵.۴ سانتیمتری
اکولایزر۵ گانه از قبل تعیین شده
واضح /نرم / سنگین / پرطنین / صاف

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

سیستم استریوی دستی مجزاRX-CT۶۰۰