رادیو کاست کم حجم RX-FS۷۰

RX-FS70

بستن

ویژگیها

رادیو کاست کم حجم RX-FS۷۰
چهار بلندگوی دو طرفه همراه با مدار Bi-Amp
صدای قدرتمند و کیفیت بالا
۱۰۰W (PMPO) / ۷.۱W x ۲ (ROMS MAX/DC)
طراحی با ارزش و دولوکس

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

رادیو کاست کم حجم RX-FS۷۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English