دستگاه بلندگوی کم حجمSC-MC۰۷

SC-MC07

بستن

ویژگیها

دستگاه بلندگوی کم حجمSC-MC۰۷
ارسال موزیک بدون سیم
تکنولوژی بی سیم بلوتوث
سیستم تمام دیجیتال استربو باصدای شفاف
عملکرد دستگاه بوسیله باطری و رابط USB

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه بلندگوی کم حجمSC-MC۰۷

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English