یخچال جادویی NR-B۵۹۱

NR-B591

بستن

ویژگیها

یخچال جادویی NR-B۵۹۱
گنجایش ۵۹۰ لیتر
سیستم چندگانه بهداشتی
طبقه شیشه ای نشکن (۱۰۰کیلوگرم)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

یخچال جادویی NR-B۵۹۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English