یخچال جادویی NR-B۶۵۱

NR-B651

بستن

ویژگیها

یخچال جادویی NR-B۶۵۱
گنجایش ۶۵۰ لیتر
سیستم چندگانه بهداشتی
طبقه شیشه ای نشکن (۱۰۰کیلوگرم)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

یخچال جادویی NR-B۶۵۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English