یخچال NR-BW۴۶۵

NR-BW465

بستن

ویژگیها

یخچال NR-BW۴۶۵
گنجایش ۴۵۰ لیتر
آنتی باکتریال و تمیز کننده ضد بو
قفسه شیشه ای نشکن (۱۰۰کیلوگرم)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

یخچال NR-BW۴۶۵

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English